MAT 137

Power Rule

nx^n-1

Integration Power Rule

(x^n+1)/(n+1) + C

Integrate 1/x

ln |x| + C

Integrate e^x

e^x + C

Integrate a^x

a^x (1)/(ln(a)) + C

Integrate sinx dx

-cosx+ C

Integrate cosx dx

sinx + c

Integrate tanx dx

ln |secx| + C

Integrate secx dx

ln |tanx+secx| + C

Integrate cscx dx

-ln |cscx + cotx| + C

Integrate cotx dx

- ln |cscx| + C

Integrate sec^2x dx

tanx + C

Integrate secxtanx dx

secx + c

Integrate csc^2x

-cotx + c

Integrate cscxcotx dx

-cscx + C

Integrate 1/Sqrt (1-x^2) dx

arcsin(x/a) + C

Integrate 1/(1+x^2)

1/a arctan(x/a) + C

Integrate 1/[(|x|)(Sqrt x^2 -1)]

arcsec + C

Integrate sinh(x)

cosh(x) + C

Integrate cosh(x)

sinh(x) + C