directions inChinese Flashcards

bie don't

?

danxin worry

??

youongchi swimming pool

???

zenme how

??

zou walk

?

xiang towards

?

lu kou crossing?junction?intersection

??

you right

?

guai turn?change direction

?

deng wait

?