culture identity 4

Isolation

sự cô lập, sự cách ly

marital

thuộc hôn nhân

misinterpret

hiểu sai

no-go

tình trạng bế tắc

Patriotism

Chủ nghĩa yêu nước

perceive

hiểu được, nhận thức được

Prevalence

sự phổ biến, thịnh hành

Racism

chủ nghĩa phân biệt chủng tộc

revival

sự trở lại, sự hồi sinh

superstion

sự mê tín

supertitious

mang tính mê tín