At the airport

luggage carousel

karuzela bagażowa

delay

opoźnienie

cancelled

anulowany, odwołany

lost-and-found office

biuro rzeczy znalezionych

direct flight

lot bezpośredni

I think you're sitting in your seat.

Wydaje mi się, że siedzisz na moim miejscu.

flight attendant

asystentka pokładowa

change seats with someone

zamienić się z kimś miejscami

excess baggage

nadbagaż

check-in worker

pracownik odprawy

land

lądować

boarding gate

bramka, wyjście do samolotu

go through immigration

przejść przez kontrolę paszportową

through

przez

jet bridge

rękaw lotniczy

turbulence

turbulencje

delayed flight

opóźniony lot

plane, airplane

samolot

air

powietrze

airport

lotnisko

I'm at the airport.

Jestem na lotnisku.

meal

posiłek

departures

odloty

arrivals

przyloty

departures board

tablica odlotów

check-in desk

stanowisko odprawy bagażowej

check in

odprawić się (na lotnisku)

duty free

wolny od cła

baggage, luggage

bagaż

fasten your seat belt

zapnij pasy

overhead locker

schowek na bagaż podręczny

ticket

bilet

boarding pass, boarding card

karta pokładowa

board

wchodzić na pokład

boarding

wejście na pokład

call

wzywać

take off

startować (o samolocie)

customs officer

celnik

suitcase

walizka

trolley

wózek

during a flight

podczas lotu

carry-on luggage

bagaż podręczny

window seat

miejsce przy oknie

aisle seat

miejsce od strony przejścia

Do you have anything to declare?

Czy ma pan coś do oclenia?

Please step to the side and empty your pockets.

Proszę przejść na bok i opróżnić kieszenie.

bin

pojemnik

scanner

skaner