EDUCATION

boarding school

trường nội trú

co-education

Giáo dục song giới

coursework

đồ án môn học

distance learning

việc học từ xa, học trực tuyến

eager beaver

người chăm chỉ, tham việc

enroll

đăng ký

evaluation

sự đánh giá

fellowship

đội nhóm; học bổng nghiên cứu sinh

higher education

giáo dục cấp đại học

illiterate

mù chữ, thất học

institution

viện, cơ quan

literacy

khả năng biết đọc và viết

plagiarize

đạo văn, sao chép

premise

giả thuyết, tiền đề

thesis

luận văn, luận án

undergraduate

sinh viên chưa tốt nghiệp

vocational school

trường dạy nghề

ballpoint pen

bút bi

beaker

cốc đong trong phòng thí nghiệm

clip

kẹp ghim

funnel

phễu

globe

quả địa cầu

magnifying glass

kính lúp

protractor

thước đo góc

scissors

cái kéo

scotch tape

băng dính trong

set square

ê ke

stapler

cái dập ghim

test tube

ống nghiệm