FIRST BARBIE DOLL WITH A HEARING AID

inclusive

zrzeszający, dostępny dla różnych ludzi

hearing aid

aparat słuchowy

aid

pomoc

strictly come dancing

taniec z gwiazdami

a big deal

wielkie rzeczy

included

zawarty

get overexcited

za bardzo się eskscytować

deaf

głuchy

hard of hearing

z zaburzeniami słuchu

severe

poważny, ciężki

hearing loss

utrata słuchu

roll out

wprowadzić na rynek

dream of

marzyć o czymś