từ vựng ielts

evolve

tiến hóa

migrate

di cư

navigate

định hướng

observe

quan sát

fascinating

hấp dẫn

extensive

diện rộng

intensive

chiều sâu

complicated

phức tạp

coordinate

phối hợp

avenue

quốc lộ

tolerant

chịu đựng

demonstrate

chứng minh

stable

ổn định

erode

sạt lở

purchase

mua

perspective

quan điểm

decline

sự suy sụp

peak

đỉnh điểm

survive

tồn tại

occupation

nghề nghiệp

permanent

vĩnh viễn

respective

lần lượt

witness

nhân chứng

approximately

xấp xỉ

figure

số liệu

defense

chống lại

adapt

thích nghi

diverse

đa dạng

intention

dự định

import

nhập khẩu

exclusive

loại trừ

reveal

tiết lộ

commodity

hàng hóa

corporation

công ty

demand

nhu cầu

smuggle

buôn lậu

take over

tiếp quản

cultivate

phát triển

restrict

giới hạn

allergic

bị dị ứng

hire

thuê

vacuum

máy hút bụi

moist

ẩm

fertiliser

phân bón

client

khách hàng

definition

định nghĩa

resilient

kiên cường

efficient

hiệu quả

generate

phát điện

illuminate

phát sáng

intensity

mức độ tập trung

innovation

sự đổi mới

cliff

vách núi

biodiversity

đa dạng sinh học

reflect

phản chiếu