thema 2

Organogram

Een organogram is een schematische voorstelling van de organisatiestructuur van een onderneming waarin vermeldt wordt wat de verschillende afdelingen en functies zijn

Organisatiecultuur

Een organisatiecultuur beïnvloedt de prestaties en dus de resultaten van de onderneming. Dat is de verzameling van normen, waarden en gedragsuitingen die gedeeld worden door de werknemers van een bedrijf

Huisstijl

Een huisstijl is de wijze waarop een onderneming of organisatie zich naar buiten toe zichtbaar presenteert door middel van het logo, de kleurloze, lettertypes en andere visuele elementen zoals bedrijfskleding ...

Prijsaanvraag

De koper vraagt informatie voor een duidelijk omschreven product of dienst. Hij informeert naar de prijs en de verkoopsvoorwaarden.

Verkoopsvoorwaarden

Dat zijn de voorwaarden waaraan de verkoper zijn goederen of diensten wil verkopen. De voorwaarden hebben geen betrekking op de betaling, de levering, kortingen, bijkomende kosten, kwaliteit.

Prijsopgave

In dat document deelt de verkoper de prijs van zijn goederen of diensten mee aan de klant

Offerte

Dat document wordt opgesteld door de verkoper. In de offerte staat de gevraagde informatie zoals de prijs, de leverings- en betalingsvoorwaarden als antwoord op de prijsaanvraag

Betalingsvoorwaarde

Betalingsvoorwaarden zijn alle gemaakte afspraken in relatie tot de betaling van uw verkochte goederen of diensten. Een belangrijk voorbeeld hiervan is wat de gevolgen zullen zijn als de klant u niet betaalt.

Financiële korting

Dit is een korting die toegestaan wordt wanneer de klant contant betaalt. Die korting heeft als doel een snellere betaling te verkrijgen

Franco thuis

De verkoper draagt het risico en de kosten van het transport

Af magazijn

Het risico en de kosten van he transport zijn ten laste van de koper.

Bijzondere voorwaarden

Dat zijn de afspraken tussen de koper en de verkoper die specifiek van toepassing zij op hun koopovereenkomst. Die voorwaarden kunnen verschillen van aankoop tot aankoop

Orderbevestiging

De verkoper bevestigt met dat document de bestelling. Zo weet de klant wat hij heeft besteld en tegen welke voorwaarden. Bij een bestelling via het internet is een orderbevestiging

Leveringsbon

Die voorwaarden geven aan wanneer men zal leveren en of er al dat niet kosten worden aangerekend

Vrachtbrief

Dat document wordt opgesteld door de transportfirma. Het geldt als bewijs dat de vervoerder de goederen heeft geleverd.

Factuur

Dat document wordt opgesteld door de verkoper en is bestemd voor de koper. Er staat in hoeveel de klant voor de geleverde goederen moet betalen. Het is een uitnodiging om de geleverde goederen te betalen.

Creditnota

De creditnota is een verbetering van de factuur. Het vermindert het factuurbedrag. Dat document wordt opgesteld als er een fout wordt vastgesteld in de factuur of levering.

Gestructureerde mededeling

Een overschrijving met gestructureerde mededeling of afgekort "OGM" is een combinatie van drie groepen van 12 (respectievelijk drie, vier en vijf) cijfers, gescheiden door een schuine streep. Voor en achter de mededeling staan steeds drie plustekens of sterretjes.

Prijsaanvraag

De koper vraagt informatie voor een duidelijk omschreven product of dienst. Hij informeert naar de prijs en de verkoopsvoorwaarden.

Leveringsvoorwaarden

Die voorwaarden geven aan wanneer men zal leveren en of er al dat niet kosten worden aangerekend

Orderpicken

Het verzamelen van de goederen in het magazijn

Colli

Colli verwijst naar de kleinste verpakkingseenheden in een zending. De individuele verpakkingseenheid is een collo. (verpakking met inhoud)