Blot

accure

naliczać

interest

odsetkia

amount

kwota

Accured interest amount

Kwota naliczonych odsetek

Toral trade quantity

Calkowita ilosc transakcji

Trade

Transakcja

quantity

ilość

Trade Date

data transakcji

trade

Transakcja

settlement

rozliczenie

Settlement Date

data rozliczenia

Total principal

Calkowity kapital

Net settlement amount

Kwota rozliczenia netto

Trade confirmation status

Status poteierdzenia transakcji

confirmation

potwierdzenie

comission

prowizja

fees

opłaty

Adjusted

dostosowany