Play

engross in/with

say mê với smt

cavort

vận động mạnh

hiccup

nấc cụt

indulge

thưởng thức, thể hiện

indicate

chỉ ra = point = show

superficially

hời hợt, thiển cận

juvenile

vị thành niên

Respiratory

Thuộc hô hấp

permanant

ổn định, lâu dài

optimum time

thời gian tối đa

peak of N

cao điểm

suckling

sự cho bú

at the glance

trong nháy mắt

inspection

sự kiểm tra

reveal

tiết lộ

interpretation

sự giải thích

simplistic

đơn giản

adulthood

trưởng thành

modified in

sửa đổi theo

infant

trẻ sơ sinh

intense

mãnh liệt, dữ dội

aggression

sự xâm lược

Reproduction

sự sinh sản, tái tạo

stimulation

sự kích thích, sự khuyến khích

cognitive

liên quan đến nhận thức