HISTORIA 2022/2023 roczny - daty

1627

Bitwa morska pod Oliwa

1605

Bitwa pod Kircholmem

1610

Bitwa pod Kłuszynem

1660

Pokój w Oliwie

1709

Bitwa pod Połtawą

1629

rozejm w Altmarku

1635

rozejm w Szturmskiej Wsi

1618

Pokój w Dywilnie

1517

95 tez Marcina Lutra

1488

Bartłomiej Diaz odkrywa Przylądek Dobrej Nadziei

1492

Krzysztof Kolumb odkrywa Amerykę

1494

traktat w Tordesillas

1450

Jan Gutenberg wynajduje druk

1555

pokój w Augsburgu

1598

Edykt nantejski

1534

akt supremacji

1519-1522

wyprawa Ferdynanda Magellana dookoła świata

1505

konstytucja nihil novi

1596

Unia w brzesciu

1573

konfederacja warszawska1 wolna elekcja

1569

Unia Lubelska

1620

bitwa z Turcją pod Cecorą

1648-1654

Powstanie Chmielnickiego

1652

Liberum veto - Władysław Siciński

1606-1608

rokosz Sandomierski

1621

Bitwa pod Chocimiem z Turkami

1604-1610

Dymitriady

1525

hołd pruski

1545-1563

Sobor trydencki

1572

noc sw Bartłomieja

1618-1648

wojna 30-letnia

1717

sejm niemy

1713

sankcja pragmatyczna cesarza Karola VI

1756-1763

wojna 7-letnia

1700-1721

Wielka wojna północna

1769

maszyna parowa Jamesa Watta

1789

wybuch Wielkiej Rewolucji Francuskiej

1788-1792

Sejm Czteroletni

1783

Pierwszy lot balonem - bracia Montgolfier

1787

Konstytucja Stanów Zjednoczonych

1791

Konstytucja 3maja

1776

ogłoszenie Deklaracji Niepodległości USA

1773

Bostońskie picie herbaty

1772

1 rozbior polski

1793

II rozbior polski

1795

III rozbior polski

1768-1772

Konfederacja barska

1707

utworzenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii

1792

Konfederacja Targowicka

1667

rozejm w Andruszowie

1672

traktat pokojowy w Buczaczu z Turcją