18th Aug 2022

confide in

zwierzać się

take the side of

wziąć czyjąś stronę

I don't know the answer to this question

nie znam odpowiedzi na to pytanie

Neither my mum nor my dad likes my boyfriend

Ani moja mama ani mój tata nie lubią mojego chłopaka

They speak neither French nor German

Oni nie mówią ani po francusku ani po niemiecku

reasonable

rozsądny, sensowny

deduct

potrącać, odliczać