Embryologie: De eerste week : van ovulatie tot implantatie

voor de bevruchting moeten Spermatozoa 2 reacties ondergaan

•Capacitatie : een huidje van glycoproteïnen en seminale plasmaproteïnen wordt verwijderd van de kop van de spermatozoön•Acrosomale reactie : trypsineachtige stoffen worden vrijgemaakt om de penetratie in de oöcyt mogelijk te maken

Spermatozoa moet vlgd structuren penetreren

•De corona radiata•De zona pellucida•De celmembraan van de oöcyt

Zodra spermatozoa binnen oöcyt

•eicel tweede meiotische deling en zo vrouwelijke pronucleus vormen•De zona pellucida ondoordringbaar worden•De spermatozoa zijn staart verliezen , zwellen en de mannelijke pronucleus ( kern) vormen

Keywords conceptie, ovum, implantatie, fertilisatie

•Conceptie : matuur ovum + levensvatbaar spermacel•Ovum : 0-14dagen•Embryo : 2w-8w•Foetus : 2m - geboorte•Fertilisatie : enkele uren tot 2d na ovulatie•Implantatie: 7d na fertilistie•Oöcyt: eicel bij ovulatie (2de meiotische deling)

Klievingsdelingen

•30h na de bevruchting•2 cellig stadium : blastomeer•Tuba uterina ( eileider)•40h•4 cellig stadium•Tuba uterina•3-4 d•Morula (bijna niet meer te tellen•Uterus

Klievingsdeling Dag 4: compactie

•Morula, ondergaat het proces van compactie.•De randcellen vormen een dichtere structuur•meer desmosomen•meer gap junctions•Vormen zo het trofoblast•Binnencelmassa ( inner cell mass) zal tot het embryo leiden = embryoblast

Klievingsdeling : Dag 5

•Vorming van de blastula•Trofoblast•Buitenste laag•Wordt placenta•Embryoblast•Binnenste laag•Wordt embryoBlastulaholte = blastocoe

Blastula

•Even groot als secundaire Oöcyt ( 100 micrometer)•Blijft omgeven door zona pellucida•Beschermt tegen proteolytische enzymen•Zona pellucida weg ( dag 5) = implantatie mogelijk•Hatching= Verwijderen zona pellucida•Gebeurt net voor de implantatie

Implantatie voorwaarden:

•Blastocyst•ontsnapt uit de zona pellucida•nestelt zich tegen het endometrium door fagocytotische activiteit van trofoblast.•Uterus•Adhesie kan enkel plaatsgrijpen wanneer uterus secretorische fase (luteinizatie fase) is ingegaan.Deze ontvangst-klaar-maken fase van het endometrium duurt 4 dagen (20ste 23ste dag) en wordt het 'implantationwindow' genoemd

Na de Adhesie de innesteling

•Zodra adhesie ( vasthichten) op het endometrium volledig•zullen trofoblastcellen splitsen in 2 celtypes:•syncytiotrophoblast (buitenkant) en•cytotrophoblast (binnenkant)cfr dag 8.•De innesteling gebeurt dus later.•Innesteling : Engels = nidation•Dag 8•= carnegie stadium 5

Trofoblast

•vormt human choriongonadotrofine (HCG°).•Zorg ervoor dat het corpus luteum blijft bestaan•Dat productie van progesteron toeneemt.•Voor de productie van HCG is enkel trofoblast nodig, geen embryo.•HCG = vaststelling zwangerschap• via een bloed of urinetest.

•Luteoplacentaire shift.

•In een later stadium, na ongeveer 10 weken amenorroe, zal de syncitiotrofoblast zelf progesteron produceren zodat het corpus luteum niet meer onderhouden dient te worden . Dat heet de luteoplacentaire shift.