Bệnh học, bệnh án

Bệnh học là gì (6)

Nguồn gốc, bản chất, nguyên nhân, tiến trình, hậu quả

Sinh lý bệnh học là gì (3)

Cơ chế phát sinh, phát triển và kết thúc

Giải phẫu bệnh học (1)

Tổn thương (đại và vi thể)

Bệnh nguyên học (2)

Nguyên nhân và điều kiện phát sinh

Bệnh sinh học (3)

Phát sinh, phát triển, kết thúc

Vai trò BN với BS (3)

-có thể tồn tại suốt quá trình, TĐ PHỤ THUỘC TRẠNG THÁI CƠ THỂ- có thể td trong tg ngắn sau đó BS TỰ NÓ PHÁT TRIỂN- có thể tồn tại suốt quá trình, TÍNH CHẤT K THAY ĐỔI, QUYẾT ĐỊNH, LÀM BỆNH NHÂN TỬ VONG NHANH CHÓNG

Triệu chứng là gì

Chủ quan, cảm giác của bệnh nhân

Dấu hiệu là gì

Khách quan

Hội chứng là gì

Nhiều triệu chứng

Các triệu chứng (5)

-chủ quan( Bn phát hiện ra)-khách quan ( thầy thuốc ( BN) phát hiện ra)-chức năng ( RL chức năng phủ tạng)-thực thể ( khi khám ls)-toàn thê

Sốt là triệu chứng(2)

Chủ quan và khách quan

Các triệu chứng sốt thường gặp (3)

-sốt do virus-sốt xuất huyết-sốt kéo dài

Các triệu chứng ho thường gặp (4)

-ho có đờm-ho khan-ho húng hắng-ho thành cơn

Đau là triệu chứng (1)

Chủ quan

Các cách phân loại đau (3)

-cơ chế gây đau-thời gian-khu trú

Phân loại đau theo cơ chế gây đau (3)

-cảm thụ TK-TK-tâm lý

Phân loại đau theo thời gian(2)

-cấp tính-mãn tính

Phân loại đau theo khu trú (4)

-cục bộ-xuất chiếu( không trùng vị trí thực)-lan xiên-phản chiếu

Triệu chứng ls là gì

Khi khám và hỏi bệnh

Triệu chứng cận ls là gì

Bằng các xn, chụp ,...

Bệnh là gì

Rl/ sai lệch chức năng cơ quan ( KHÁC ỐM: chủ quan)

Các thời kỷ của bệnh (3)

-tiềm tàng: BN tđ -> triệu chứng đầu tiên-khởi phát: triệu chứng đầu tiên-> đầy đủ-kết thúc: khỏi/ di chứng/ tử vong

Phân loại bệnh theo

ICD-10

Bệnh là nguyên nhân tử vong hàng đầu (70%) là

Bệnh mãn tính k lây nhiễm

Bệnh mãn tính k lây nhiễm có chung các yếu tố nguy cơ là (4)

- thuốc lá, thuốc lào-ít vđ-rượu bia-cđ ăn

Bệnh án gồm các điểm chung (5)

-hành chính-hỏi bệnh-khám ls-xét nghiệm- chẩn đoán, điều trị, tiên lượng