Unit 2 Move to the Music

cello

đàn cello

classical music

nhạc cổ điển

dancer

vũ công

drum

cái trống

concert

buổi hòa nhạc

flute

ống sáo

keyboard

bàn phím

pop music

Nhạc Pop

singer

ca sĩ

violin

đàn vĩ cầm, đàn vi ô lông

instrument

nhạc cụ

turn left

quẹo trái

turn right

quẹo phải