Topik 4날

가라않다

chìm xuống, lắng xuống

가렵다

ngứa, ngứa ngáy

가득하다

đầy, tràn đầy

가닥을 잡다

tìm được manh mối, hiểu được, nắm bắt được mấu chốt

가늘다-굵다

mỏng- dày

가꾸다

tỉa , chăm sóc cây

가만있다

ở yên

가리다

phân biệt

공모하다

tuyển chọn công khai

공론

công luận

공동체

tập thể, cộng đồng

공기업

doanh nghiệp nhà nước

곱슬머리

tóc xoăn

골라 내다

lấy ra, chọn ra

곤혹

Lúng túng

꺼지다

quấy rầy