tiếng anh 37

now that

bởi vì=because

Heredity

sự di truyền

drunken

say rượu

match

sự diễu hành, diễu binh

stagger

loạng choạng, lảo đảo

scramble

bò, trườn

put up the price

tăng giá

misread

đọc sai

unreadable

quá chán, không đáng đọc

illegible

khó đọc, không đọc được

miss the point of

hiểu lầm

see the point of

hiểu được

be in luck

gặp may, vận đỏ

ramble

đi thơ thẩn, đi ngao du

slink= creep

đi rón rén

dash=rush

hối hả, vội vã