liquiditeitsratio's

29

Nettobedrijfskapitaal KT

10

Nettobedrijfskapitaal LT

(3

Current ratio

(40/41

Acid test

3

Behoefte aan nettobedrijfskapitaal

50

Nettokas

(60

Rotatie v/d geproduceerde voorraad

60

Rotatie v/d aangekochte voorraad

(40/(70

Aantal dagen klantenkrediet

(44

Aantal dagen leverancierskrediet