phiếu 15/8

incongorous

phi lí

vehement

mãnh liệt

inadvertent

vô ý

gracious

tử tế

throngs of tourists

nhiều khách

pretext

viện cớ

omen

điềm

dearth

sự khan hiếm

whimsical

bất thường

extravagant

hoang phí

extortionate

đắt cắt cổ

lapse of concentration

mất tập trung

mortal

nguy hiểm đến tính mạng

lethal

làm chết người

venal

dễ mua chuộc

suitably

phù hợp

brief

tóm tắt

abashed

xấu hổ

utterly

hoàn toàn

ensue

xảy ra

sort out

giải quyết, phân loại

eventuate

dẫn đến

supervene

xảy ra bất ngờ

transpire

xảy ra, tiết lộ

derogatory

xúc phạm

abdication

sự thoái vị

prerogative

đặc quyền

off the beaten track

nơi hẻo lánh

nose on his face

rõ như ban ngày

back of one's hand

biết rõ như lòng bàn tay

tip of one's tongue

sắp nhớ ra

the best of my ability

bằng hết sức có thể

a dog will have his day

ai rồi cũng gặp vẫn , không ai đen mãi

dealt a blow to

dập tắt

cut one's teeth

trải nghiệm đầu tiên

bubble up

trào dâng

on a par

ngang bằng

bend one's ears

tâm sự

all pins and needles

lo lắng, bồn chồn

all prim and proper

cứng nhắc

all chop and change

liên tục thay đổi

all intents and purposes

thực tế là

trample

chà đạp

seize up

trục trặc

flake out

ngủ thiếp đi

settle up

trả nợ

ladle out

trả với số lượng lớn

wait out

chờ cái gì kết thúc

wince at

co lại

bowl over

đón tiếp nồng hậu