Rooftop gardens

landscape

phong cảnh

harsh

(a): khắc nghiệt; thô, ráp