từ láy và từ ghép

từ ghép

từ đc tạo thành bằng cách ghép hai hay nhiều tiếng có quan hệ với nhau về nghĩa

từ ghép đẳng lập/tổng hợp

là từ ghép có các tiếng bình đẳng với nhau về mặt ngữ pháp. Vd: nhà cửa, đi đứng

từ ghép đẳng lập có tính chất

hợp nghĩa

nghĩa của từ ghép đẳng lập có tính chất

khái quát hơn nghĩa của từng tiếng cấu tạo nên chúng

từ ghép chính phụ/phân loại

là từ ghép có tiếng chính và tiếng phụ bổ sung cho tiếng chính về mặt ý nghĩa. vd: hoa hồng, xe đạp

từ ghép chính phụ có tính chất

phân nghĩa

nghĩa của từ ghép chính phụ

hẹp hơn nghĩa của tiếng chính cấu tạo nên nó

từ láy là

từ có quan hệ láy âm giữa các tiếng

từ láy toàn bộ

là loại từ láy có các tiếng lặp lại hoàn toàn. vd: xanh xanh, xinh xinh...

từ láy bộ phận

là từ láy có các tiếng giống nhau về phụ âm đầu hoặc vần. Vd: rõ ràng, lí nhí....

một số từ láy đặc biệt ví dụ như

êm ái, inh ỏi...