Fysiologi och Anatomi I - Sinnen

Vilka olika typer av känselceller har vi i huden och vilken typ av känsel aktiverar respektive känselcell?

Fria nervändslut - temperatur, smärta, klåda.Skivformade nervändslut - tryck och beröring.Nervändslut med bindvävskapslar - tryck och beröring.Nervändslut som känner av mekaniskt stimuli av hårstrån i huden.

Vad heter den typ av känselcell som aktiveras av temperatur och hur är det möjligt att vi kan känna olika temperaturer?

Fria nervändslut. Det finns köldfibrer och värmefibrer samt smärtfibrer (för brännande värme och isande kyla.) De fasar över mellan varandra och svarar optimalt på olika temperaturer.

Det finns två olika typer av känselceller som är involverade i muskel- och skelettsinnet (proprioception). Vad heter dessa och vad känner de av?

Golgi senorgan sitter i muskelsenor och känner av hur sträckta de är, dvs hur utspänd senan är. Muskelspolarna sitter i muskeln och känner av hur lång muskeln är, dvs anspänd eller avslappnad.

Beskriv förloppet av hur en doftmolekyl aktiverar en luktcell och signaleringsvägen från näsa till hjärna med följande nyckelord; luktbark, sekundära budbärare, slemskikt, G-proteinkopplade receptorer (GPCR), doftmolekyl, luktlob, kranialnerv I, jonkanaler, limbiska systemet, talamus, depolarisering.

1. Doftmolekyl2. Slemskikt3. GPCR4. sekundära budbärare5. jonkanaler6. depolarisering7. luktloben8. kranialnerv I9. luktbark10. limbiska systemet11. GÅR INTE FÖRBI talamus först, vilket de andra sinnena gör.

Det finns fem grundsmaker. Nämn dessa samt vilken typ av receptor de binder till.

Surt och salt - ligandstyrda jonkanaler (surt - vätejoner, salt - natriumklorid)Sött, umami och beskt/bittert - G-proteinkopplad receptor

Om du försöker se under vatten utan simglasögon eller dykarmask så blir bilden suddig. Varför?

Vanliga fall: byte av medium luft till hornhinnan (vatten) --> brytning av ljus startar redan där. Under vatten: inget byte, ljuset bryts inte förrän vid linsen, vilket förändrar strålgången och ger en suddig bild.

Beskriv strålgången i ett humant öga.

Ljuset bryts som mest mellan luften och hornhinnan. Därefter sker brytning i linsen. På retina hamnar bilden upp och ned.

Vad menas med ackommodation? Hur går det till?

Linsens förmåga att reglera sin tjocklek för att vi ska kunna se skarpt på olika avstånd. När strålarna kommer nära ifrån behöver linsen kontraheras , då anspänns glatta muskler i ciliakroppen som linsen är fästad i och linsens elasticitet kontraherar naturligt linsen. Vid strålar längre bort, avspänner samma muskel och linsen dilaterar.

Vad innebär ålderssynthet? Hur uppstår detta synfel och hur kan det kompenseras?

Linsens tappar med åldern sin elasticitet. Detta försvårar kontraktionen av linsen och gör så att strålar från nära håll inte avbildas skarpt på retina. Kompenseras med med konvexa linser för att hjälpa till att samla strålarna.

Vad innebär närsynthet? Hur kan det kompenseras?

Sker då ögat är för avlångt eller också vid en för kraftig brytning vid hornhinna och/eller lins. Strålar från nära håll samlas skarpt på retina utan ackommodation men strålar från långt håll når inte fram till retina. Kompenseras med konkava linser för att

Hur kontrolleras pupillens diameter?

I regnbågshinnan finns en radiärmuskel och en ringmuskel, de är antagonistiska. Radiärmuskelns anspänning (sympatikusstyrd) ökar pupillens diameter. Ringmuskelns anspänning (parasympatikus) minskar pupillens diameter.

Vilka typer av fotoreceptorer finns i retina och skiljer sig dessa?

Tappar och stavar.Tappar: ser färg, bra vid gott om ljus.Stavar: ser svart-vitt, mer ljuskänsliga än tappar.

Inom vilket våglängdsområde kan vi se?

400 - 700 nm.

Vad är rhodopsin och vad består det av?

Ljusreceptor. Består av opsin (proteindel) och en retinal (ur A-vitamin).

Beskriv transduktionsmekanismen i fotoreceptorerna, alltså vad händer när ljus träffar en fotoreceptor och hur påverkar detta receptorcellens membranpotential?

Jonkanaler är öppna och cellen depolariserad vid totalt mörker. En foton kommer farande och träffar receptorn (rhodopsinet). Retinalet förändrar sina egenskaper och tvingas bort från opsinet. Då binder ett inhiberande G-protein med opsinet och jonkanaler stängs och cellen hyperpolariseras.

Hur kan vi se i färg?

Det finns tappar med tre olika opsintyper som gör dem känsliga för frekvensintervall av blå, grön respektive röd. Exempelvis ger kombinationen av alla våglängder vitt ljus.

När du kommer in i ett dåligt belyst rum efter att ha varit ute i starkt solljus tar det ca 30 min innan du kan se maximalt. Pupillen förstoras snabbt för att släppa in mer ljus men du kommer ändå inte att kunna se maximalt förrän efter 30 min. Varför?

Ljusreceptorn blir oförmögen att detektera fotoner när det inte finns något retinal. Retinalet som ändrade egenskap och lämnade opsinet tar ungefär 30 min på sig att återställas och återvända.

Inom vilket frekvensområde kan en människa med helt fungerande hörsel höra?

20 -20 000 Hz

Hur definieras decibel?

20xlog(p/(p_0)) där p = uppmätta trycket och p_0 = 2x10^(-5) N/(m^2) (p_0 är värdet på det lägsta trycket ett mänskligt öra kan uppfatta)

Vid vilken frekvens är vår hörsel mest känslig?

1000 - 2000 Hz.

Beskriv ljudvågens väg från öronmusslan till innerörat. Vilka strukturer passeras? Hur överför dessa vågrörelsen?

Öronmusslan - samlar in ljudvågen till:Hörselgången - leder ljudvågen till: Trumhinnan - ett membran som börjar svänga med samma frekvens som ljudvågen. Hammaren, städet och stigbygeln - ben som mekaniskt för kraften från svängningen på trumhinnan till: Ovala fönstret - ett membran som börjar svänga. Det har mycket mindre yta än trumhinnan vilket innebär att kraften per yta blir mycket större = större tryck. Detta behövs för att det sker ett mediebyte från luft till vatten mellan mellanörat och innerörat.

Beskriv hur innerörat (snäckan) är uppbyggd och hur ljudvågen kan stimulera receptorcellerna.

Uppbyggt som av tre rum varav det mittersta omsluts av en membranstruktur: tektorialmembranet och basilarmembranet - här sitter sinnescellerna. Ljudvågen går in genom ovala fönstret, passerar membranstrukturen och går ut genom runda fönstret. När tektorialmembranet nås av ljudvågen bildas en transversell våg längs detta. En mekaniks förskjutning av tektorialmembranet jämtemot basilarmembranet sker, detta gör så att receptorerna öppnas och sluts i fas med vibrationerna.

Beskriv transduktionsmekanismen i hårcellen. (OBS: fråga om örat!)

Hårcellerna består av hår i stigande längd som är sammanlänkade med proteintrådar. Dessa proteintrådar är kopplade till jonkanaler och det är det längsta håret som styr öppning och förslutning av jonkanalerna. En rörelse av håren i riktig mot det längsta håret spänner proteintrådarna och leder till att jonkanaler öppnas (depolarisering). En rörelse i motsatt riktning sluter till jonkanalerna (hyperpolarisering).OBS: Endolymfan i innerörat är K-rik, dvs motsatt till "vanlig" extracellulärvätska.

Beskriv hur frekvensdiskrimineringen fungerar i innerörat.

Basilarmembranets är tjockt i början av snäckan vid ovala fönstret och smalnar av och plattas ut inåt. Lågfrekventa ljud ger mer sväng i det plattare delen av membranet medan högfrekventa får fart på den styvare/ tjockare delen.

Hur kan vi avgöra varifrån ljud kommer?

Långfrekventa ljud - tidsskillnad. Rrelativt långsam våg vilket gör att vår hörsel detekterar skillnaden i tid för vågen mellan vardera öra. Högfrekventa ljud - intensitetsskillnad. Det kommer vara högre intensitet i örat närmast ljudkällan

I förgården ligger otolitorganen utriculus och sacculus. Vad är otoliter och vad är deras funktion?

Kalciumcarbonat. De rullar uppepå slemmlagret uppepå hårcellerna i otolitorganen och trycker till olika hårceller beroende på hur huvudet är positionerat i förhållande till gravitationen.

Vilka tre sinnen är de mest viktiga för kroppsbalansen, och var samordnas informationen från dem?

Proprioception (muskel- och ledsinnet), syn och balanssinnet. Cerebellum.

Vilken del av balansorganet registrerar linjär acceleration och vilka delar registrerar rotation av huvudet?

linjär (translatorisk acc) - otolitorganen.rotation (vinkelacc) - båggångarna.