1HA/AHA - H1 - P1

Organen

delen van het lichaam met een bepaalde taak

torso

Een lichaam van plastic, zonder benen en armen, waarin je de organen kan zien liggen

Orgaanstelsel

organen die samenwerken aan dezelfde grotere taak

bloedvatenstelsel

bestaat uit de organen hart en bloedvaten en heeft als taak het vervoeren van verteerd voedsel en zuurstof naar alle delen van je lichaam

Ademhalingsstelsel

Alle delen van het lichaam die betrokken zijn bij de ademhaling.

Verteringsstelsel

alle delen van het lichaam die betrokken zijn bij de vertering van voedsel

beenderstelsel

Alle delen van het lichaam die betrokken zijn bij de stevigheid van je lichaam

Spierstelsel

Alle delen van het lichaam die betrokken zijn bij de beweging van het lichaam

Verteren

Het kleiner maken van je voedsel

Cellen

Kleinste bouwstenen van je lichaam

Celkern

Regelt alles wat er in de cel gebeurt

Cytoplasma

vloeistof binnenin de cel

Celmembraan

vlies dat om het cytoplasma van een cel ligt

weefsel

groep cellen met dezelfde vorm en functie