julia_niem_1

Ich pflücke Birnen.

Zrywam gruszki.

Ich sammle Blätter.

Zbieram liście.

Ich pflücke Äpfel.

Zrywam jabłka

Ich spiele Verstecken.

Bawię się w chowanego.

ich bastle

Majsterkuję.

Ich fahre Rad

jeżdżę na rowerze

Ich renne

biegam

ich klettere

wspinam się

Ich gehe gern ins Kino.

Chodzę chętnie do kina.

Was machst du hier?

Co tu robisz?

die Lehrerin

nauczycielka

die Kreide

kreda

Die Schüler

uczniowie

die Hauseaufgabe

zadanie domowe

die Pause

przerwa

die Tafel

tablica

die Schule

szkoła

ich singe gern

Chętnie śpiewam

ich schreibe

piszę

In der Schule lerne ich viel

w szkole dużo się uczę

ich lese

ja czytam

Wie alt bist du?

Ile masz lat?

Wann hast du Geburtstag?

Kiedy masz urodziny?

Ich fahre Ski

jeżdżę na nartach

ich kaufe

ja kupuję

Ich gehe in den Laden

idę do sklepu

Ich kaufe Brot und Schinken

Kupuje chleb i szynkę

Ich kaufe Orangensaft zum Trinken

Kupuję sok pomarańczowy do picia

ich bin

ja jestem

du bist

ty jesteś

er ist

on jest

Sie ist

ona jest

Wir sind Schüler

My jesteśmy uczniami

Zeig bitte dein Heft

pokaż proszę Twój zeszyt

Hausaufgabe

praca domowa

Wo ist...?

gdzie jest

Wo ist deine Hausaufgabe?

gdzie jest Twoje zadanie domowe?

Ich habe kaine Hausaufgabe

Nie mam zadania domowego.

ich vergessen

zapomniałam

der Wald

las

Schreib bitte ein A

Napisz proszę A

Wie heißt du?

Jak masz na imię?

Ich heiße Julia.

Nazywam się Julia.

Darf ich auf die Toilette?

Czy mogę wyjść do toalety?