IT

define

визначати, давати визначення

to match

підходити

assert

стверджувати

shape

форма, формувати

exist

існувати, бути

extremely

надзвичайно, дужe

expressive

виразний

allow

дозволяти

complex

складний

infer

робити висновок

ensure

забезпечувати

implement

реалізувати, виконувати

equally

однаково

definition

визначення

comprised

складаються, у складі

store

зберігати

tools

інструменти

flexible

гнучкий

separately

окремо

specific

конкретний, особливий

additionally

додатково

predictable

передбачуваний

consist

складатися

provides

забезпечувати

built-in

вбудований

maintain

підтримувати

manually

вручну

tracking

відсліжувати

helpful

корисний, готовий допомогти

simplifies

спрощує

approach

підхід

handle

обробляти

according to

відповідно до

instance

екземпляр

plain

простий

inspect

роздивіться, перегляньте

although

хоча, незважаючи на

execute

виконувати

suggest

пропонувати

hook up

підключити

reflect

відображати

assume

припускати

familiar

знайомий

primary

первинний, основний

within

в межах, протягом

discard

відкидати, відмовлятись

partial

частковий

corresponding

відповідний

unlike

на відміну від

specify

вказувати

listed

перераховані

specifically

зокрема

precedence

пріоритет

merge

зливатися, об'єднуватися

shallowly

не глибоко

reset

скинути

affect

впливати

certain

певний, визначений

broadcast

транслювати

optional

необов'язковий

convenience

зручність

trigger

викликати

invalidate

недійсний, робити недійсним

obtain

отримувати

achieve

досягати

otherwise

інакше

omit

пропускати, нехтувати