environment 3, The environment 2, The environment 1

devote

присвячувати

fierce

лютий, несамовитий, шалений

crowd

натовп

eager

нетерплячий

majestic

величний

campaign

кампанія

erode

роз'їдати, руйнувати

expose

розкривати

sway

гойдатися

daring

сміливий

preserve

зберігати

lead to

призводити до

global scale

у глобальному масштабі

amount of

кількість

pollutant

забруднювач

threaten

погрожувати, загрожувати

rainforest

тропічний ліс

extinct

вимерлий

waste

відходи

chemical fertilizers

хімічні добрива

interaction

взаємодія

oblige

зобов'язувати

acid rain

кислотний дощ

carbon monoxide

чадний газ

carbon dioxide

вуглекислий газ

deforestation

вирубка лісів

desertification

опустелювання

disposable products

одноразові продукти

drought

посуха

earthquake

землетрус

endangered species

вимираючі види

oil slick

нафтова пляма