11.08.2022

Advanse

Zaawansowany, postęp

Mess

Bałagan

Make mess

Robić bałagan

Throw party

Zorganizować przyjęcie

Noisy

Hałaśliwy, głośny

Approach

Zbliżyć się

Look out

Uważać

watch out

Uważać

Editor house

Redakcja

Reference

Referencje

previous

Poprzedni

employer

Pracodawca

fever

Gorączka

Splitting headache

Okropny ból głowy

balcony

Balkon

Stand for me

Zastąp mnie

software

Oprogramowanie

Non-smoking

Nie palacy

compartment

Przedział

In non-smoking compartment

A przedziale dla niepalących

window seat

Miejsce przy oknie

Dozen

Tuzin

In a fortnight

Za dwa tygodnie

I demand a Full refund

Domagam się pełnego zwrotu kosztów

Pattern

Wzorzec, wzór

Navy blue

Granatowy

Do you like?

Czy Ci się podoba

Get wet

Zmoknąć

Get hungry

Zgłodnieć

Get tired

Zmęczyć się

flood

Powódź

Soon

Wkrótce

As soon as I can

Jak najszybciej

As soon as I posible

Jak najszybciej

In due time

W stosownym czasie

Match

Pasuje jeden do drugiego

Fit

Pasować

Suit

Pasować do danej osoby

Matches

Zapałki

stain

Plama

stainless steel

Stał nierdzewna

Tablecloth

Obrus

Cloth

Płótno, szmatka

garment

Cześć garderoby

Dry-cleaners

Pralnia chemiczna

Give back

Oddać

Pruchase

Zakup