Dodatkowe pojęcia_Module 1

świadek

witness

jaskinia

cave

wodospad

waterfall

dziwny

kaindy

największy

largest

nad czymś

over

spokojnie

calmly

w dzisiejszych czasach

nowadays

niewiele

few

mało

a little

trochę

a little

gruby

thick

płaszcz

coat

pokrywać

to cover

różnorodność

variety

miejsce docelowe

destination

dzielnica

district

pasmo górskie

mountain range

ostatnio

recently

stać się, zostać

become became become

zagraniczny/obcy

foreign

również, także

also / as well

badać

to explore

gęsty

thick /dense

takich jak

such as

powinien

should

przegapić

miss out

tęsknić

to miss

linia brzegowa, wybrzeże

coastline

rozległy, szeroki

wide

nawet jeśli

even though

Podejdź bliżej

get up close

delikatny, łagodny

gentle

okazja

opportunity

potęga

might

na,do

onto

poprzez, przez

through

zapierający dech w piersiach

breathtaking

dzika przyroda

wildlife

zabroniony

forbidden

następnie, potem

then

zwrócić uwagę

to pay attention

część

part

sprawozdanie

statement

większość ludzi

most people

zatłoczony

crowded

ryk

roar

zachwycający

stunning

mały

tiny

rosnąć, wzrastać

rise

rejs

cruise

utarty szlak

beaten track

w pobliżu

nearby

zamiast (czegoś/kogoś)

instead of

łącznie (z), w tym

including

nietknięty, cały i zdrowy

unharmed

przyszłe pokolenia

future generations

smakować, próbować

to taste

trwały, wytrzymały

durable

zapadający w pamięć

memorable

w odróżnieniu

unlike

mokro

wet

zwiedzanie

sightseeing

porównanie

comparison

przeciętny

average

zmienny

changeable