H10 : Geneesmiddelen die inwerken op het gastro-intestinaal stelsel

Waar staat GERD voor?

gastro-esophagale-reflux-disease

antacida werking

#NAME?

antacida preparaten

preparaten : 1. CacCO32. Mg(OH)23. Al (OH)3magnesium werkt laxerend en aluminium constiperend

wat is een belangrijke note bij antacida?

belangrijk : er kan complexatie met andere GM optreden, namelijk AB:1. tetracyclines2. sulfonamiden3. fluoroquinolonesdit zorgt voor een verlaagde biologische beschikbaarheid

Sucralfaat

0

misoprostol

0

H2-antihistaminica werking

0

H2- antihistaminica preparaten

potentie : cimetidine < ranitidine < famotidineCYP inhibitie : cimetidine >> ranitidine > famotidineranitidine is ook prokinetischNB : Cimetidine zorgt voor CYP450 inhibitie dus hogere dosis gaan toedienen van andere GM

Proton-pomp-inhibitoren (PPI)

0

spasmolytica (werking, indicaties, preparaat)

0

butylhyoscine

#NAME?

emetica kat / hond

kat : a2-agonisthond : apomorfine

anti-emetica werking

als je de serotonine-R (thv CRTZ en perifeer stelsel) onderdrukt of de NK-1-R dan krijg je een sterke onderdrukking van emesisals je de muscarine-R onderdrukt kun je enkel emesis veroorzaakt door vestibulair orgaan (reisziekte) gaan onderdrukkenPreparaten : metoclopramidedomperidone

metoclopramide

0

domperidone

0

Serotonine (5HT-) antagonisten

0

ondansertron

#NAME?

dolasertron

#NAME?

maropitant

0

scopolamide

0

Neurokinine-1-antagonisten

0

benoem 4 gastro-prokinetica en hoe ze werken

1. metoclopramide2. domperidone => beiden werken via 5HT4R3. ranitidineinhibitie ACh-esterase (H2R-antagonist = anti-ulcer GM)4. erythromycine= AB, bindt als agonist aan motiline-R

benoem 3 groepen van anti-diarretica en hun werking

1. opioïde derivaten- mu-R agonist- ACh vrijstelling daalt- loperamide, difenoxylaat- = P-gp substraat dus NIET inzetten bij COLLIES!!2. absorbantia- actieve koolis een allesbinder -> goed bij toxine-oorsprong van diarree of bij reizigersdiarreeNB! bindt ook de actieve substraten van anticonceptie!! 3. antimicrobiële middelen- aminoglycosiden = paromomycine- polymyxines = colistine