23

present-day

bugünkü, çağdaş

creature

yaratık

skeletal

iskelet

bone

kemik

empire

imparatorluk

revolution

devrim, ihtilal

independent

bağımsız, hür

regulate

düzenlemek, ayarlamak

blood

kan

vessel

kap, gemi

regulate

düzenlemek, ayarlamak

circulate

yaymak

climate

iklim

coral

mercan

along

boyunca, ileri

route

yol, rota

take in

anlamak, küçültmek

line

sıra, çizgi

village

köy

avenue

bulvar, cadde

these

bunlar

price

fiyat, bedel

all over the world

tüm dünyada

him

onu, ona (erkek)

dental

diş