modadil

extend

uzatmak, genişletmek

deplete

tüketmek

emerge

ortaya çıkmak

conquer

fethetmek

compose

oluşturmak

assess

değerlendirmek (= evaluate)

conceal

gizlemek

evaluate

assess (değerlendirmek)

regard×disregard

dikkate almak × umursamamak

retain

maintain, keep, preserve

invade

istila etmek

occupy

Meşgul etmek, işgal etmek

violate

ihlal etmek, çiğnemek

assert

iddia etmek

resolve

çözmek

impair

bozmak

comprise

to include or contain

internal

inside

substantiate

to support with proof or evidence

adjust

to adapt

suspend

to set aside or temporarily stop operation of something

exclude

hariç tutmak

dismiss

kovmak

justify

doğrulamak, haklı çıkartmak (verify ile eş anlamlı)

accommodation

kalacak yer

reveal

to show