Rozmowa telefoniczna ☎️

Hello, Martyna speaking

Odbierasz telefon

Hello, it's Martyna speaking. Is Peter around?

Dzwonisz i pytasz czy jest Piotrek w pobliżu

How are you doing today?

Small talk - co tam u Ciebie?

Would you mind holding for a moment, please?

Chcesz, aby ktoś poczekał na linii

Please bear with me for a moment.

Prosisz o chwilę cierpliwości

Please hang on a minute.

Prosisz o chwilę cierpliwości

I can't hear you. I'm afraid the line is quite bad.

Kiedy linia przerywa

I'm returning your call.

Oddzwaniasz

Sorry, I didn't catch your name.

Nie usłyszałaś/eś imienia

Just to double check..

Chcesz się upewnić/sprawdzić informację jeszcze raz

Let me see if I got that right..

Chcesz się upewnić/sprawdzić informację jeszcze raz

Come again?

Nie usłyszałaś/eś / co proszę?

I have to let you go now.

Delikatnie chcesz dać znać, że czas kończyć rozmowę

Well, I guess I'd better get going.

Delikatnie chcesz dać znać, że chcesz kończyć

Talk again soon.

Do usłyszenia wkrótce!

I have another call coming through.

Masz drugi telefon na linii

Cheers, bye!

Żegnasz się jak prawdziwy Brytyjczyk