Oxford Upper-Intermediate Vocabulary

job seeker (noun)Interviews are a source of anxiety for most job-seekers.

people who are looking for a jobMülakatlar çoğu iş arayan için bir endişe kaynağıdır.iş arayan

the point of (phrase)The best tactic would be to reply that everyone presents the best side of themselves on a CV - that is the point of the document - but that you think lying, and even exaggeration, is wrong.

the main reason for somethingEn iyi taktik, herkesin özgeçmişinde en iyi yanlarını sunduğunu - belgenin amacı budur - ama yalan söylemenin ve hatta abartmanın yanlış olduğunu düşündüğünüzü söylemek olacaktır.sadet

good-natured rivalry (phrase)You've enjoyed good-natured rivalry with someone.

Friendly competitionBiriyle iyi huylu bir rekabetten zevk aldınız.iyi huylu rekabet

light-hearted response (phrase)This is an occasion when you could give a light-hearted response.

an answer which is intended to be amusing rather than serious Bu, hafif yürekli bir yanıt verebileceğiniz bir fırsattır.açık yürekli, kaygısız yanıt

intended

amaçlanan

amusing

eğlenceli, zevkli

occasion

fırsat, durum

foolproof (adj)There is no foolproof answer.

designed so that it cannot fail Kusursuz bir cevap yok.sağlam, güvenli, hatasız

geek (noun, informal)If you are a serious maths geek then you might have a decent chance of answering this one.

A person who is very interested in and who knows a lot about a particular subjectEğer ciddi bir matematik meraklısıysanız, buna cevap verme şansınız olabilir.Zeki ama anti sosyal, inek

work-life balance (phrase)Don't be afraid to talk about what you do relax, and show how you have healthy work-life balance.

the number of hours per week you spend working compared with the number of hours you spend with your family, relaxing, etc. Yaptığınız şeyler hakkında konuşmaktan korkmayın, rahatlayın ve sağlıklı bir iş-yaşam dengesine sahip olduğunuzu gösterin.iş-yaşam dengesi

gut feeling (n)What is your gut feeling about the type of people that do well at the company?

a reaction based on feelings and emotions rather than thought and reason Şirkette başarılı olan insan türleri hakkında ne düşünüyorsunuz?içgüdüsel duygu

intestine, bowel, gut

bağırsak

baffle (v)a case that has baffled the detective.

şaşırtmak

remote (adj)

uzak

trace (n)

iz

solve (v)

çözmek