Hoofdstuk 4: verhouding tussen internationaal en nationaal recht

monisme

Vertrekt van een eenheid van het recht. Het internationale en nationaal recht vormen één grote eenheid. De twee rechtsorden mogen niet van elkaar gescheiden worden. Dwz. dat het internationaal recht doorwerkt in de nationale rechtsorde, met als gevolg dat de nationale rechter het internationaal recht kan inroepen. In een monistsich systeem staat het IR hiërarchisch hoger dan het nationaal recht.

dualisme

In het dualisme is er geen eenheid tussen het nationaal en het internationaal recht. De 2 rechtsorden zijn verschillend. Ze zijn van elkaar gescheiden, en het IR werkt niet door in het nationaal recht.

Self-executing treaties

rechtstreeks werkende verdragen