toprak , afet ve yerleşmeler

deprem kaç çeşit

3 çöküntü depremler volkanik depremler tektonik depremler

volkanik depremler nerede görülür

ülkemizde görülmez

çöküntü depremlerin olduğu bölgede taş yapısı

kalker jips kaya tuzu

çöküntü depremler nerelerde

akdeniz bölgesi , konya , yozgat çankırı sivas (kaya tuzu yatakları) , zobguldak taş kömürü madenleri

masif arazi nedir

en eski ve temel arazi

ülkemizde deprem riskinin az olduğu yerler

yıldız masifi , tuz gölü çevresi iç anadoluda kırşehir hariç , mardin masifi , hatay hariç güneydoğu anadolunun kıyıya yakın kısımları , doğu karadeniz , kuzeydoğu anadolu uç kısmı

toprak kayması ve heyelan farkı? ağaç dikmek işe yarar mı

toprak kaymasında üst kısım kayıyor , heyelanda alttaki ana kayada kayar ,ağaç dikmek işe yaramaz

kütle hareketi , yer göçmesi

heyelan

heyelan en çok hangi mevsim

ilkbahar kar erimesi

heyelan oluşmasında etkili 3 faktör

killi toprak bol yağış eğimli arazi

çığ nerede olur

hakkari yukarı murat van erzurum kars çevresi

çığ oluşmasında etkili 3 faktör

yükselti eğim kar

çığ en fazla hangi mevsimde

ilkbahar kar erimesi

heyelan en fazla hangi bölge

karadeniz

erozyon en fazla hangi bölgelerde

iç anadolu Gda doğu anadolu

akdenizde orman yangınlarını tetikleyen rüzgar

föhn rüzgarı

fiziksel mekanik çözünme ?en fazla görüldüğü bölge ?

gece-gündüz arası sıcaklık farkı fazla kurak ve yarı kurak alanlarda görülür , iç anadolu

kimyasal çözünme? en fazla görüldügü bölge?

yağışın fazla olduğu yerlerde , karadeniz

laterit toprak nerede görülür

doğu karadeniz

laterit toprak yapısı nasıldır

aşırı yıkandığı için humus oranı azdır, bol yağış ve sıcaklığı sever

podzol nerede görülür

batı karadeniz

podzol toprak yapısı? ne tür iklim bölgesinin

aşırı yıkandığı için humus oranı azdır , soğuk ve nemli

terra rossa nedir

kırmızı akdeniz toprakları

terra rossa nerede

marmara bölgesinin güney kesimi ile ege ve akdeniz bölgelerinde

terra rossa organik madde bakımından ....... , hangi tarım ürünleri

zengin değildir, turunçgil bağcılık zeytin tarımı

terra rossanın türkiyede varlığı

matematik konum

çernozyom nerelerde

erzurum-kars çevresinde ve doğu karadenizin yüksek kesimlerinde

türkiyenin en verimli toprağı

çernozyom kara topraklar

çernozyom topraklarda ..... yapılır.

büyükbaş hayvancılık

kahverengi orman toprakları nerede

kuzey anadolu dağlarının denize bakan yamaçlarında yani karadenizin kuzey yamaçları

kahverengi orman toprakları organik madde bakımından

zengindir bu yüzden rengi koyudur , yıkanmanın fazla olduğu yerlerde asitli ve kireçsiz orman toprakları vardır

kahverengi orman toprakları...... ve ....... yetiştirmek için elverişlidir.

çay ve kivi

türkiyede en geniş alanda olan toprak

kestane ve kahverengi bozkır toprakları

kestane ve kahverengi bozkır toprakları daha çok hangi bölgede yaygın ve hangi ekonomik faaliyet

iç kesimlerde yaygındır , tahıl tarımı ve küçükbaş hayvancılık

tundra topraklar nerede

türkiyede görülmez, kutuplara yakın alanlarda

çöl toprağına benzeyen topraklar nerede

konya karapınar çevresinde

çöl toprak oluşumunda hangi çözülme? ve toprak içeriği

mekanik çözülme , tuz ve kireç birikimi fazladır

hidromorfik topraklar nedir? tarım?

su altında yer alır su oranı fazılıdır oksijen oranı düşüktür , tarıma elverişsizdir , göl kenarlarında görülür

kalsimorfik topraklar nedir ? 2 başlık altındadır?

fazla miktarda kireç içeren topraklardır , vertisoller ve rendzina

vertisoller en fazla nerelerde

ergene , konya

taş doğuran toprak

vertisol

ayçiçeği tarımına uygun olan toprak

vertisol

vertisol toprak içeriği

kil oranı fazla işlenmesi zordur nem eksikliği vardır

redniza toprak yapısı

üst kısmı koyu alt kısmında kireç birikimi vardır

halomorfik topraklar diğer adı

tuzlu topraklardır , buharlaşma sonucunda tuz birikimi fazladır

halomorfik toprak tarıma ? nerede?

elverişli değildir , konya erzurum büyük-küçük menderes deltaları

alüvyal toprakları horizonları?

horizonları yani katmanları gelişmemiştir

alüvyal topraklar mineral organik madde

bakımından zengindirler ve verimleri oldukça yüksektir

lös topraklar nedir nerede

rüzgar erozyonudur , iç kesimlerde görülür

moren topraklar nedir

buzulların taşıdığı bizde yok

kolüvyal topraklar nasıl oluşur

eğimli yamaçlarda aşınan materyallerin dağın eteklerinde birikmesiyle oluşur

regosol toprak nedir

volkanlardan çıkan kum boyutundaki malzemeler üzerinde oluşan

regosoller humus ve verim?

humus bakımından fakir verimleri düşük

polye oluşumu 2 şeye bağlıdır

karstik arazilerde yaygın görülür , tektonizma etkiside vardır

dalga aşınım şekli olabilmesi için 2 şey olmalı

dağlar kıyıya paralel ve yakın olmalıdır, kıta sahanlığı dar olmalı

delta olan yrrde dalga aşınım şekli

olmaz , kıta sahanlığı dar olmalı

konyanın obruk platosunda hangi taş türü

kalker

çiftlik nasıl bir yerleşme ? nerelerde?

devamlı köy altı yerleşmesi , trakya ergene , ege akdeniz İç A

mahalle nasıl bir yerleşme ? en yaygın nerelerde?

devamlı köy altı yerleşmesi , en çok batı karadeniz, batı anadolu , akdeniz marmara

mezra nasıl bir yerleşme ? nerelerde?

devamlı köy altı yerleşmesi, tarıma dayanan yerleşmedir , DA GDA İA Doğu karadeniz

divan nasıl bir yerleşme? nerelerde?

devamlı köy altı yerleşmesi, birkaç mahallenin muhtarlık olarak birleşmesi, batı karadeniz

yayla nasıl bir yerleşme? nerelerde?

geçici köy altı yerleşmesi, doğu anadolu, karadeniz,akdeniz toroslar ve diğer bölgelerde yüksek dağlarda

ağıl nasıl bir yerleşme

geçici köy altı yerleşmesi, küçükbaş hayvanların gecelemesi için çit ya da taşla çevrili alan, iç anadolu ve doğu anadoluda

kom nasıl bir yerleşme? nerelerde?

geçici köy altı yerleşmesi, hayvancılık için otluk alanda olur, doğu anadolu ve GDA

dam nasıl bir yerleşme? nerelerde?

geçici köy altı yerleşmesi, küçük çaplı tarım hayvancılık, ege göller yöresi bozcaada gökçeada

oba nasıl bir yerleşme? nerelerde?

geçici köy altı yerleşmesi, göçebe çobanların çadırları, batı ve GD toroslar DA GDA

dalyan nasıl bir yerleşme? nerede?

geçici yerleşme, koy körfez alanlarında balıkçılık yerleşmeleri, ege bölgesinde

toprak konutlar nerelerde yaygın

İç A ve GDA

taş konutlar nerelerde yaygın ? hangi taş türü?

akdenizde-> kireç taşı, iç anadolu ve DA -> andezit , bazalt

hışmış konutlar nerede yaygın? yapı malzemeleri?

batı karadenizde, ahşap meskenlerde kerpiç veya taş malzeme kullanılan evlerdir

tarımsal nüfus yoğunluğu nerede fazla olur

dağlık, tarım alanlarının sınırlı olduğu alanlarda tarımsal nüfus yoğunluğu fazla olur