Lesson 9

send the shiver down somebody's spine

khiến cho ai đó lạnh toát sống lưng, hoảng hốt, thích thú

roll in the aisles

cười ngặt nghẽo, cười nhiều

catch-up TV

chương trình truyền hình có sẵn, có thể dùng internet để xem lại bất kì lúc nào

bring the house down

khiến cho khán giả cười/ vỗ tay rất nhiều

keep you on the edge of your seat

lôi cuốn, hấp dẫn, không thể rời