English module 1 text 2 vocabulary: Can you lose a language you never knew?

monolingual

yksikielinen

18-wheeler truck

18-pyöräinen rekka

import

tuoda maahan

export

viedä maasta

goods

tavarat

throughout

läpi, kauttaaltaan

juggle

tasapainoilla

career

ura

degree

tutkinto

raise

lisätä, kasvattaa

full-time

kokoaikainen

free-fall

vapaapudotus

while

sillä aikaa kun

settle into

asettua

seem

vaikuttaa

anticipate

ennakoida, aavistaa

eagerness

innokkuus, into

essential

olennainen

transition

siirtymä, siirtyminen

native

syntyperäinen

result in

päätyä, johtaa

chagrin

mielipaha

stubbornly

itsepäisesti

anglophone

englanninkielinen

fill

täyttää

shame

häpeä

situation

tilanne

reflect

heijastella, kuvastaa

broader

laajempi

Latinx

latinalaisamerikkalainen (sukupuolineutraali)

Community

yhteisö

among

joukossa, keskuudessa

complicated

monimutkainen

Pew Research Center

yhdysvaltalainen tutkimuslaitos ja ajatushautomo

study

tutkimus

Latino

latinalaisamerikkalainen mies

increase

lisätä, kasvaa

due to

jonkin johdosta

overall

kaiken kaikkiaan, yleensä ottaen

growth

kasvu

Population

väestö

share

osuus

decline

vähentyä

decade

vuosikymmen

percentage

prosenttiosuus

drop

pudota

percent

prosentti

provide

tarjota

countless

lukematon

opportunity

mahdollisuus

engage

sitoutua, osallistua

fond

hellä, rakastava

childhood

lapsuus

outing

retki

local

paikallinen

despite

huolimatta

struggle

kamppailu

identity

identiteetti, henkilöllisyys

utmost

äärimmäinen

importance

tärkeys, merkitys

subtle

hienovarainen

stranger

muukalainen

fail

epäonnistua

interact

olla vuorovaikutuksessa

pointed

terävä

explicit

täsmällinen, tarkka

gentle

lempeä

teasing

kiusanteko

uncomfortable

epämukava

silence

hiljaisuus

communicate

kommunikoida, viestiä

disconnect

katkos

self-identified

itsemääritelty

Hispanic

latinalaisamerikkalainen

consider

harkita

generation

sukupolvi

central

keskeinen

particularly

erityisesti

transcend

ylittää

national border

kansallinen raja

varied

monipuolinen

complex

monimutkainen

connected

kytköksissä

play out

toteutua, tapahtua

level

taso

Salvadoran

elsalvadorilainen

experience

kokemus

background

tausta

perceived

koettu

affection

kiintymys

receive

vastaanottaa

account for

muodostaa, vastata

visible

näkyvä

disappointment

pettymys

reveal

paljastaa

extent

laajuus

assimilation

mukautuminen

albeit

vaikkakin

stumble

kompuroida, kompastella

lyrics

laulun sanat

compatriot

maanmies