sinonieme -synonyms

admireer

bewonder

apologie

verskoning

applikasie

aansoek

appresieer

waardeer

arrangeer

rangskik

aroma

geur

arriveer

aankom

attensie

aandag

dekorasie

versiering

demokrasie

volksregering

destinasie

bestemming

destruksie

verwoesting

direksie

rigting

edukasie

opvoeding

ekwator

ewenaar

eleksie

verkiesing

essensieel

noodsaaklik

finansieel

geldelik

fotograaf

afnemer

garage

motorhuis

historiese

geskiedkundige

katastrofe

ramp

kolleksie

versameling

komedie

blyspel

kompenasie

vergoeding

konflik

stryd

konfidensieel

vertroulik

konklusie

gevolgtrekking

konserwatief

nougeset

kontinent

vasteland

konversasie

gesprek

kritiseer

beoordeel

kurrikulum

leerplan

kwaliteit

gehalte

kwantiteit

hoeveelheid

leksikon

woordeboek

literatuur

letterkunde

matesis

wiskunde

metode

wyse

modern

nuwerwet

moment

oomblik

offisieel

amptelik

okkasie

geleentheid

opponent

teenstander

ordinĂªre

gewone

period

tydperk

permissie

verlof

populasie

bevolking

professie

beroep

rapportkaart

verslagkaart

realiseer

besef

rekommendeer

aanbeveel

reserveer

bespreek

resultaat

uitslag

satisfaksie

bevrediging

skoliere

leerlinge

substituut

plassvervanger

tragedie

treurspel

aanspoor

aanmoedig

altemit

miskien

bang

bevrees

bly

gelukkig

dadelik

nou

dom

dwaas

familie

gesin

gou

vinnig

grapping

snaaks

hoflik

beleef

koerant

nuusblad

onbeskof

ongemanierd

opdaag

aankom

praat

gesels

present

geskenk

stormagtige

onstuimige

suinig

vrekkig

treurig

ongelukkig

verjaarsday

geboortedag

verniet

gratis