NL Q2 - België 1

de Belg

der Belgier

de Belgen

die Belgier

Belgisch

Belgisch

België

Belgien

de Belgische

die Belgierin

Vlaanderen

Flandern

De Vlaming, de Vlaamse

der Flame, die Flämen

De Vlamingen

die Flamen

Vlaams

Flämisch

Wallonië

Wallonien

de Waal, de Waalse

der Wale, die Walin

de Wallonen

die Walen

Waals

wallonisch

Brussel

Brüssel

de Brusselaar, de Brusselaars

der Brüsseler, die Brüsseler

de taal, talen

die Sprache, die Sprachen

Nederlands(talig)

niederländisch(sprachig)

Frans(talig)

französisch(sprachig)

Duits(talig)

deutsch(sprachig)

de Duitstalige gemeenschap

die deutschsprachige Gemeinschaft

de tweetaligheid

die Zweisprachigkeit

tweetalig

zweisprachig

ééntalig

einsprachig

de officiële taal

die offizielle Sprache

in het noorden, oosten, westen, zuiden

im Norden, Osten, Westen, Süden

het gewest, de gewesten

die Region, die Regionen

de gewesten zijn verantwoordelijk voor

die Regionen sind verantwortlich für

Het Vlaams Gewest

die flämische Region

Het Waals Gewest

die wallonische Region

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Region Brüssel-Hauptstadt

de gemeenschappen zijn verantwoordelijk voor

die Gemeinschaften sind verantwortlich für

de federale staat

der Föderalstaat

de regering, -en

die Regierung

protestants

evangelisch

katholiek

katholisch

bevoegd zijn voor iets

befugt sein für etwas

de onafhankelijkheid

die Unabhängigkeit

(on)afhankelijk worden

unabhängig werden

de inwoner, de inwoners

der Einwohner, die Einwohner

de EU (= de Europese Unie)

die Europäische Union

zich verzetten tegen iets

sich gegen etwas wehren

In Wallonië spreken de inwoners Frans.

In der Wallonie sprechen die Einwohner französisch.

de koning

der König

de koninkrijk

das Königreich

de pralines

die Pralinen

de stripverhalen

die Comics

de wafel, de wafels

die Waffel, die Waffeln

wielrennen

Rennrad fahren

Manneken Pis

Belgiens Wahrzeichen

de frieten

die Pommes