Englannin verbitesti a-c

arise, arose, arisen

nousta esiin

be, was/were, been

olla

bear, bore, borne/born

kantaa, syntyä

beat, beat, beaten

lyödä, voittaa

become, became, become

tulla joksikin

begin, began, begun

alkaa

bend, bent, bent

taipua, taivuttaa

bet bet bet

lyödä vetoa

bid, bid, bid

tarjota (huutokaupassa)

bind, bound, bound

sitoa

bite, bit, bitten/bit

purra

bleed, bled, bled

vuotaa verta

blow, blew, blown

puhaltaa, tuulla

break, broke, broken

rikkoa, särkeä, särkyä

breed, bred, bred

synnyttää, kasvattaa, jalostaa (eläimiä)

bring brought brought

tuoda

broadcast, broadcast, broadcast

lähettää ohjelmaa

build, built, built

rakentaa

burn burnt burnt

palaa, polttaa

burst, burst, burst

haljeta, puhjeta

bust, bust, bust

rikkoa, hajottaa

buy, bought, bought

ostaa

cast, cast, cast

heittää (arpaa), valaa

catch, caught, caught

ottaa/saada kiinni

choose, chose, chosen

valita

cling, clung, clung

tarttua kiinni

come came come

tulla

cost, cost, cost

maksaa, olla hintana

creep, crept, crept

ryömiä, hiipiä

cut cut cut

leikata