2 politics and society

alienated

syrjäytynyt

ballot

äänestyslippu

candidate

ehdokas

census

väestönlaskenta

coalition government

monipuoluehallitus

congregation

seurakunta

constituency

vaalipiiri

constitution

perustuslaki

disadvantage

vähäosainen

domestic policy

sisäpolitiikka

creed

usko

elections

vaalit

impoverished

köyhtynyt

left-wing

vasemmistolainen

legislation

lainsäädäntö

life expectancy

odotettu elinikä

maternity benefit

äitiyspäiväraha

mp

kansanedustaja

mep

eurokansanedustaja

wage

palkka

minister of finance

valtiovarainministeri

minister of interior

sisäministeri

monarchy

kuningaskunta

paternity leave

isyysloma

pension

eläke

polling station

äänestyspaikka

proportional representation

suhteellinen vaalitapa

republic

tasavalta

right-wing

oikeistolainen

secular

maallinen