PI(5) - perkahwinan

maksud perkahwinan ialah :

akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dengan perempuan mengikut hukum syarak

jelaskan hukum perkahwinan berikut :- wajib- makruh- harus

- wajib : mengelakkan maksiat sekiranya tidak berkahwin dan mampu memberikan nafkah zahir & batin- makruh : mempunyai keinginan untuk berkahwin tetapi tidak mampu memberikan nafkah seperti menghidap mati pucuk atau penyakit lain- harus : tiada desakan atau halangan untuk berkahwin

4 hikmah perkahwinan ialah :

- mengeratkan hubungan silaturrahim antara keluarga isteri & suami- memenuhi keperluan batin yang merupakan fitrah manusia- mengelakkan dari gejala sosial yang boleh mencemarkan maruah- memelihara keturunan yang mulia untuk generasi akan datang

jelaskan hukum perkahwinan berikut :-haram-sunat

- haram : ingin menzalimi atau memudaratkan pasangannya- sunat : mempunyai keinginan untuk berkahwin dan mampu memberikan nafkah zahir & batin

4 golongan wanita yang haram dikahwini selama-lamanya mengikut keturunan ialah :

- ibu- nenek dan ke atas- anak perempuan- cucu perempuan​

4 golongan wanita yang haram dikahwini selama-lamanya mengikut penyusuan ialah :

- ibu susuan- ibu kepada ibu susuan dan ke atas- anak-anak ibu susuan- adik beradik ibu susuan

2 golongan wanita yang haram dikahwini selama-lamanya mengikut persemendaan ialah :

- anak tiri yang ibunya sudah disetubuhi- ibu tiri dan ke atas

2 golongan wanita yang haram dikahwini sementara ialah :

- wanita yang masih isteri orang- wanita yang musyrik sehingga dia masuk islam

senaraikan 5 rukun nikah

- bakal suami- bakal isteri- 2 orang saksi- wali- lafaz akad nikah

2 syarat bakal suami ialah :

- islam- sudah dikenal pasti

2 syarat wali ialah :

- islam- baligh

2 syarat lafaz akad nikah ialah :

- menggunakan perkataan 'kahwin' atau 'nikah' atau terjemahan lain yang tepat- jelas dan bukan kiasan

2 sebab perpindaan wali nasab ke wali hakim ialah :

- wali dalam ihram- anak tidak sah taraf

maksud mahar ialah :

pemberian faedah wajib diberikan oleh suami kepada isteri dengan sebab akad nikah

hukum mahar ialah : ​

- wajib

maksud walimatulurus ialah :

- kenduri yang diadakan sempena perkahwinan

...

...