ngay 17/8/2022

explore

khám phá

adventure

cuộc phiêu lưu

dive

lặn

go hiking

đi bộ đường dài

go sightseeing

đi ngắm cảnh

sunbathe

tắm nắng

double-decker

xe buýt hai tầng

get lost

lạc đường

agree on some thing

nhat tri

agree with sb

đồng ý với ai

receptionist

nhân viên lễ tân

luxury

sang trọng

excited about

hào hứng

sure

chắc chắn

wash

v. /wɒʃ , wɔʃ/ rửa, giặt

unpacked

mở ra, tháo ra, thùng chưa đóng gói

engineer

n. /endʒi'niər/ kỹ sư

arrived

đến

fix

v. /fiks/ đóng, gắn, lắp; sửa chữa, sửa sang

furious

giận dữ= angry

honest

adj. /'ɔnist/ lương thiện, trung thực, chân thật

luckilly

...

fortunately

(adv) may mắn thay

clothers

quần áo

torches

ngọn đuốc