Vocabulazy

get up

thức dậy

have breakfast

ăn sáng

have lunch

ăn trưa

have dinner

ăn tối

do homework

làm bài tập về nhà

do housework

làm việc nhà

talk with

nói chuyện

brush teeth

đánh răng

wash face

rửa mặt

do morning exercise

tập thể dục buổi sáng

always

luôn luôn

usually

thường thường

often

thường xuyên

sometimes

thỉnh thoảng