rwords7

merit

erdem

fascination

cazibe

grudge

kingarez

meadow

çayır

plea

savunma

entity

varlık

resentment

dargınlık

globe

küre

herd

sürü

crew

mürettebat

deck

güverte

flock

sürü

collided

çarpışmak

alienated

yabancılaşmış

bound

bağlamak bağlı olmak

blackened

kararmış

bushes

çalılık

brigade

ekip

smouldering

için için yanan ateş

diminishing

azalan

draining

akıtma, süzdürme

witty

esprili

lesser

daha az

deities

tanrılar

compassionate

merhametli

densely

yoğun şekilde

briefly

kısaca

dearly

içtenlikle

broadly

genel anlamda

distunguished

ünlü

solely

sadece

pleasurably

keyifli bir şekilde

briskly

canlı bir şekilde

ruthlessly

acımasızca

beggars

dilenci

unbiased

tarafsız

meticulous

titiz, dikkatli

slothful

tembel

severe

şiddetli

noble

soylu, asil

plump

tombul

parental

Ebeveyne ait

offensive

saldırgan

liable

sorumlu

striking

çarpıcı

deterrence

caydırma

alleviation

hafifleme

gracefulness

zarafet

odour

koku

relic

kalıntı

abruptly

aniden

narration

anlatım

outbreak

salgın

formidable

korkunç

literate

okur yazar

entitled

yetkili

evolved

evrimleşmiş

mistook

yanlış anlamak

diminished

azaltılmış