irregular verbs

beat, beat, beaten

...

become, became, become

válni valamivé

begin, began, begun

elkezd, elkezdődik

bite, bit, bitten

harap, megcsíp (szúnyog)

break, broke, broken

eltör, eltörik

bring brought brought

hozni

build, built, built

épít

burn burnt burnt

ég

buy, bought, bought

venni

catch, caught, caught

elkap

choose, chose, chosen

választ

coma came come

jönni

cost, cost, cost

kerül vmibe

cut cut cut

vág

fall fell fallen

esik, zuhan

feel, felt, felt

érezni

fight, fought, fought

harcolni

find, found, found

találni

fly flew flown

repülni

Forbid fordad forbidden

megtilt

forget, forgot, forgotten

elfelejt

freez froze frozen

megfagy

get got got

kap

give gave given

adni

go went gone

menni

grow, grew, grown

nőni

hide, hid, hidden

elbújni, elrejteni

hurt, hurt, hurt

megsért

know, knew, known

tud, ismer

learn learnt learnt

tanul

leave, left, left

elhagy, elmegy