Näringsfysilogi

Vad är gallans funktioner?

Neutralisera kymus och stabilisera fettemulision

Var tillverkas galla?

levern

Vad är pankreas funktioner?

Tillverka bukspott, balansera pH i tunntarmen, utsöndring av matspjälkande enzymer

Vad är emulsion?

En blandning mellan vatten och fett, stabiliserar gallsalter

Cefala fasen

Utlöses av åsyn, lukt av föda. Effekten förmedlas av vagusnerven. Acetylcholin stimulerar exokrina körtlar

Gastriska fasen

Merparten av utsöndring, pågår så länge det finns föda i magsäcken. Stimuleras av nervsignaler, magsäcksinnehållet, hormoner

intestinala fasen

En hämmande fas som inleds när innehållet når dudenum. En hormoncell återkopplar från tunntarmen för att hämma magsäckstömning.

Kronologisk ordning organ som påverkar matspjälkning

Munhåla, svalg, matstrupe, matsäck, duodenum, ileum, rectum

Körtlar i kronologisk ordning som påverkar matspjälkning

öron, underkäks, undertungs, pankreas, lever/galla

Funktion för intrincic factor

Krävs för absorption av B12 som behövs för blodbildning

Peristaltik

Rörelser som för fram föda och kymfus mot rectum