Ruotsi verbit

pyytää, rukoilla

be, ber, bad, bett

tarjota, kutsua

bjuda, bjuder, bjöd, bjudit

tulla joksikin

bli, blir, blev, blivit

palaa

brinna, brinner, brann, brunnit

juoda

dricka, dricker, drack, druckit

olla olemassa

finnas, finns, fanns, funnits

lentää

flyga, flyger, flög, flugit

jatkaa

fortsätta, fortsätter, fortsatte, fortsatt

saada

få, får, fick, fått

ymmärtää

förstå, förstår, förstod, förstått