About จอมโจรปล้นใจ

thief

โจรวิ่งราว

robber

โจรปล้น

mugger

โจรจี้ปล้น + ขู่

intruder

ผู้บุกรุก

smuggler

ผู้ลักลอบ(ค้าของผิดกฎหมาย)

shoplifter

โจรขโมยของตามร้าน

hijacker

โจรปล้นบนเครื่องบิน

pickpocket

โจรล้วงกระเป๋า

kidnapper

โจรลักพาตัว