Ania, 17.08.2022

I don't like being busy.

Nie lubię być zajęta.

I want to listen to music.

Chcę posłuchać muzyki.

very little

bardzo mało (niepoliczalne)

I am sure

jestem pewna

becasue of, due to

z powodu, dlatego że

unfortunately

niestety

angry with

zły na kogoś

She had to

Ona musiała

In the beginning

na początku

allergic to

uczulony na

think, thought

myśleć

feel, felt

czuć-czuł

decide, decided

decydować/zdecydował

know, knew

wiedział

even

nawet